Bedrijfsschade

Stel dat uw bedrijf stil komt te liggen door brand of een andere gebeurtenis. Dan kan uw omzet dalen, maar kosten voor de huur en uw personeel lopen wel door. Met een bedrijfsschadeverzekering via Van der Laan Assuradeuren B.V. worden de vaste kosten en eventueel het verschil in winst vergoed. Op deze manier kunt u verder gaan met ondernemen.

Wat kunt u verzekeren:
 • Brutowinstverlies: Het vergoedt het verlies aan brutowinst of omzet dat het bedrijf lijdt als gevolg van een onderbreking van de bedrijfsactiviteiten als gevolg van een gedekte gebeurtenis.

 • Vaste kosten: De verzekering kan ook de vaste kosten van het bedrijf dekken, zoals huur, salarissen en nutsvoorzieningen, gedurende de onderbrekingsperiode. Dit helpt om te voorkomen dat uw bedrijf financieel in de problemen komt door lopende vaste kosten te moeten blijven betalen terwijl er geen inkomsten zijn.

 • Extra kosten: In sommige gevallen kan de bedrijfsschadeverzekering ook de extra kosten dekken die het bedrijf moet maken om de bedrijfsactiviteiten zo snel mogelijk te herstellen of alternatieve faciliteiten te vinden tijdens de onderbreking. Wanneer dit niet via de bedrijfsschadeverzekering wordt gedekt, dan is het mogelijk dat u een losse verzekering afsluit.

 • Reconstructiekosten: Een laatste onderdeel van een bedrijfsschadeverzekering zijn reconstructiekosten. Ook hier kunt u een aanvullende verzekering voor afsluiten indien het niet via de bedrijfsschadeverzekering wordt gedekt. Met reconstructiekosten worden de kosten voor herstel van eigendommen bedoeld zoals (stijgende) bouwkosten, architectionische ontwerp, vergunningskosten, sloopkosten en andere kosten die verband houden met het herstelproces.
Wat is niet verzekerd:
 • Schade veroorzaakt door opzet
 • Schade veroorzaakt door slecht onderhoud
 • Schade veroorzaakt door illegale activiteiten
 • Schade veroorzaakt door natuurrampen
 • Schade aan uw pand
 • Schade aan uw inventaris/goederen
 • Minder omzet doordat uw klanten minder bestellingen plaatsen
Wanneer keert een bedrijfsschadeverzekering uit:
 • Brand, waterschade, storm, vandalisme of diefstal
 • Sluiting van uw pand door bodemverontreiniging of vrijgekomen asbest
 • Afzetting van uw straat door schade bij andere panden

Dit zijn veelvoorkomende oorzaken, neem gerust contact met ons op om te kijken wanneer u recht heeft op een uitkering van bedrijfsschade.

Cookie instellingen