Risicoanalyse

Hoe gaat u om met bedrijfsrisico's?

Ondernemen houdt in dat men risico’s neemt, maar bent u zich ook bewust van de risico’s die uw onderneming loopt? En is uw bedrijf in staat om de (financiële) gevolgen het hoofd te bieden wanneer zich een scenario voordoet? Van der Laan Assuradeuren B.V. staat voor u klaar om te helpen met het in kaart brengen van deze risico’s. Vervolgens kunnen we met elkaar beslissen wat de meest geschikte aanpak is om uw bedrijf tegen deze risico’s te beschermen.

Ken de risico's van uw onderneming

Een stilgelegd productieproces, brand, fraude, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid van uw werknemers en reputatieschade. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van mogelijke gebeurtenissen die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor uw bedrijf. Met behulp van een risicoanalyse door Van der Laan Assuradeuren B.V. krijgt u inzicht in de omvang van de directe schade, maar ook in de impact van eventuele gevolgschade. 

Hoeveel risico bent u bereid te nemen?

Met behulp van onze risicoanalyse kunt u weloverwogen keuzes maken om uw bedrijf te beschermen. Voor elk risico kunt u het volgende bepalen:

  1.       Is preventie mogelijk en zo ja, welke maatregelen moet ik dan treffen?
  2.       Tot welk bedrag kan en wil ik de risico’s zelf dragen?
  3.       Welke risico’s wil ik verzekeren?
  4.       Hoe ga ik de risico’s en maatregelen monitoren?

Nadat voor u de risico's en oplossingen binnen uw onderneming inzichtelijk zijn, begeleiden wij u graag bij de te nemen maatregelen en oplossingen. Wij ontzorgen u waar mogelijk, zodat u kan ondernemen! Ook daarna staan wij dagelijks voor u klaar en doen wij een jaarlijks onderhoudsgesprek om samen de risico's te blijven beheersen.

Vraag ons naar de mogelijkheden!

Cookie instellingen