Transport

U kunt voor uw transportbedrijf verschillende verzekeringen afsluiten om u te beschermen tegen de specifieke risico's en uitdagingen in de transportsector. 

 

Motorrijtuigen

Allereerst bent u verplicht om uw voertuigen WA te verzekeren voor schade aan derden. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om de verzekering uit te breiden met een (beperkt) casco dekking om ook schade aan uw eigen voertuig te verzekeren. De premie kan worden gebaseerd op een B/M-tarief of via een vaste premie, net wat uw voorkeur heeft.

 

Vervoerdersaansprakelijkheid

Met een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering dekt u aansprakelijkheidsclaims die kunnen voortvloeien uit schade aan goederen tijdens het transport. Het beschermt uw bedrijf tegen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of vertraging van de lading tijdens het vervoer. Het gaat daarbij alleen om goederen die niet van uzelf zijn, maar die u vervoert voor anderen. Een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering is met uitstek bedoeld voor vervoerders, zoals transportbedrijven, expediteurs, vrachtwagenbedrijven en logistieke dienstverleners. Binnen de vervoerdersaansprakelijkheid wordt onderscheidt gemaakt in verschillende vervoerscondities zijnde:

  1. AVC; een Nederlandse regeling die van toepassing is op nationaal wegvervoer in Nederland. Het regelt de rechten en verplichtingen van de vervoerder en de afzender met betrekking tot het vervoer van goederen over de weg.
  2. CMR; een internationale overeenkomst die van toepassing is op internationaal wegvervoer binnen Europa.
  3. ADR; een Europees verdrag dat betrekking heeft op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Het regelt de veiligheidsvoorschriften, verpakkingen, etikettering en documentatievereisten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
  4. Cabotage betekent dat een voertuig van een buitenlandse transporteur goederen vervoert tussen twee locaties binnen het grondgebied van een ander land dan het land waar de vrachtwagen is geregistreerd. Het gaat dus om het verrichten van binnenlands vervoer door een buitenlandse transporteur.

 

Goederentransport

Heeft u het transport van uw eigen goederen in eigen handen? Dan kunt u de goederen die worden vervoerd verzekeren tegen verlies, diefstal of schade tijdens het transport. Het kan zowel binnenlandse als internationale zendingen dekken.

 

Oplegger aansprakelijkheid

Een oplegger aansprakelijkheidsverzekering is een specifieke vorm van aansprakelijkheidsverzekering die bedoeld is om de eigenaar van een oplegger te beschermen tegen aansprakelijkheidsclaims die voortvloeien uit schade of letsel veroorzaakt door de oplegger. Naast de eigen oplegger zijn ook ter beschikking gestelde opleggers van anderen verzekerd.

 

Pakketsamenstelling

Wij stellen maatwerk pakketten samen in drie varianten; Eigen Rijder, Transportbedrijf en Wagenpark. Door de pakketsamenstelling profiteert u van scherpe premie's en voorkomt u dubbele dekking. Aan de hand van uw wensen en bedrijfsactiviteiten zorgt de unieke pakketsamenstelling voor een optimale bescherming tegen de specifieke risico's waar uw bedrijf mee te maken kan krijgen.

Heeft u belang bij een pakket op maat? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Cookie instellingen