Arbeidsongeschiktheid

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een verzekering die bedoeld is om uw inkomen te beschermen in het geval dat u door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt raakt en daardoor niet meer in staat bent om te werken.
 
Het belangrijkste doel van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is om een vervangend inkomen te bieden wanneer u niet in staat bent om uw werk uit te voeren. Als u arbeidsongeschikt raakt, kan dit ernstige financiële gevolgen hebben. U hebt mogelijk geen inkomsten meer, terwijl de reguliere kosten van levensonderhoud, zoals huur of hypotheek betalingen, rekeningen en andere uitgaven, blijven bestaan. Een AOV helpt u in dat geval om een inkomen te behouden en financiële stabiliteit te waarborgen.
 
Het hebben van een AOV geeft u gemoedsrust, wetende dat uw inkomen wordt beschermd en u in staat bent om uw vaste lasten te blijven betalen, zelfs als u niet kunt werken. Hierdoor kunt u zich focussen op uw herstel en het vinden van passende medische zorg, zonder u zorgen te maken over uw financiële situatie.

Wij kunnen voor u offertes aanvragen bij verschillende maatschappijen zoals Aegon, Allianz, ASR, Avéro Achmea, de Goudse, Klaverblad en Movir.

Sommenverzekering of schadeverzekering:

Er bestaan voor de AOV twee verschillende soorten verzekeringen, namelijk een sommenverzekering en een schadeverzekering. Wanneer u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt bij een AOV schadeverzekering, zult u moeten aantonen wat de schade is. Anders gezegd, u moet uw inkomensverlies aantoonbaar maken.

Elke verzekeraar past de correctiebepaling bij schade toe. Dat houdt in dat de verzekeraar de verzekerde bedragen zal aanpassen wanneer deze niet overeenkomen met het opgegeven inkomen wat u bij het afsluiten van de AOV met de verzekeraar heeft afgesproken.

Voorbeeld:
U claimt in 2025 uw arbeidsongeschiktheidsverzekering die u in 2011 heeft afgesloten. U heeft in 2011 een aov afgesloten met een verzekerd bedrag van €50.000,-. Maar in 2022 heeft u gemiddeld €35.000,- over de laatste drie jaren verdiend. Uw verzekerd bedrag wordt dan aangepast naar 80% van €35.000,-. Uw uitkering wordt hierop gebaseerd.

Om bovenstaande situatie te voorkomen is de sommenverzekering in het leven geroepen. Hierbij vindt geen toetsing van het inkomen plaats, maar gaat de verzekeraar uit van het inkomen dat op de polis vermeld staat. U dient uw inkomen van de afgelopen drie jaren aan te tonen bij aanvang van de verzekering.

Mate van arbeidsongeschiktheid:

Beroepsarbeidsongeschiktheid, gangbare arbeid en passende arbeid zijn termen die worden gebruikt bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen om de mate van arbeidsongeschiktheid en de bijbehorende uitkering te bepalen. Het verschil tussen deze termen is als volgt:

  1. Beroepsarbeidsongeschiktheid: Bij beroepsarbeidsongeschiktheid wordt gekeken naar het specifieke beroep dat de verzekerde uitoefent op het moment van arbeidsongeschiktheid. Als u arbeidsongeschikt bent volgens de definitie van beroepsarbeidsongeschiktheid, betekent dit dat u in staat moet zijn om uw eigen beroep uit te oefenen. Dit is over het algemeen de meest gunstigste definitie van arbeidsongeschiktheid, omdat het rekening houdt met uw specifieke vaardigheden en training.

  2. Passende arbeid: Passende arbeid is een tussenliggende categorie tussen beroepsarbeidsongeschiktheid en gangbare arbeid. Hierbij wordt gekeken naar werkzaamheden die redelijkerwijs van de verzekerde kunnen worden verwacht, rekening houdend met zijn of haar kennis, vaardigheden, opleiding en ervaring. Het gaat om werk dat passend is bij de verzekerde, ook al is het niet exact hetzelfde als het oorspronkelijke beroep. Als u in staat bent om passende arbeid uit te voeren, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte of duur van de uitkering.
  3. Gangbare arbeid: Bij gangbare arbeid wordt gekeken naar het soort werk dat u nog wel zou kunnen doen, rekening houdend met uw opleiding, ervaring en capaciteiten. In dit geval wordt niet specifiek gekeken naar uw eigen beroep, maar naar werk dat algemeen beschikbaar is op de arbeidsmarkt en waarvoor u geschikt zou kunnen zijn, zelfs als dit niet direct aansluit bij uw oorspronkelijke beroep.

Hoogte van de verzekerde som:

Hoe bepaalt u de hoogte van de verzekerde som van uw AOV? Dit kan erg afhangen van uw situatie. Heeft u vrouw bijvoorbeeld voldoende inkomen of bent u alleenstaand? Feit is dat u maximaal 80% van uw inkomen mag verzekeren op een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voor zzp'ers geldt 80% van de winst en bij DGA geldt 80% van het inkomen. De dividend uitkering wordt niet meegenomen. Bij de keuze van de AOV verzekerde bedragen moet u een balans zien te vinden tussen een minimale voorziening waarbij u net aan uw verplichtingen kunt voldoen en een ruime waarbij alles mogelijk is. De AOV verzekerde bedragen zijn verdeeld in een A en een B risico. Rubriek A is het verzekerde bedrag dat u het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid uitgekeerd krijgt en rubriek B is het verzekerde bedrag dat u in de jaren na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid krijgt.

Eigen risicotermijn:

Naast de hoogte van de verzekerde som is de eigen risicotermijn van belang bij een AOV. Wanneer u een hoog eigen risico kiest betaalt u minder premie dan bij een laag eigen risico. Bij de meeste verzekeraars kunt u kiezen uit een wachttijd van 14, 30, 60, 90, 180 of 365 dagen. Een eigen risico van 2 jaar is zelfs mogelijk. Dit kan handig zijn wanneer u bijvoorbeeld aangesloten bent bij een broodfonds. Een broodfonds keert maximaal 2 jaar uit. Bij het bepalen van de eigen risicotermijn AOV zijn een aantal zaken belangrijk. Wanneer u bijvoorbeeld een goed verdienende partner heeft, zou u kunnen overwegen om een hoger eigen risico te nemen. U kunt ook een hoger eigen risico overwegen wanneer u veel spaargeld heeft. U moet dit spaargeld dan wel willen gebruiken bij arbeidsongeschiktheid.

Aftrekbaarheid AOV premie voor IB Ondernemer:

Bent u eigenaar van een eenmanszaak, een zzp'er, firmant bij een VOF (IB Ondernemer) dan zijn de premies die u betaalt voor een AOV verzekering fiscaal aftrekbaar. Van uw verzekeraar ontvangt u aan ieder begin van het jaar een overzicht van de betaalde premies. Deze kunt u gebruiken bij uw aangifte.

Aftrekbaarheid AOV premie DGA:

Wanneer u een AOV Verzekering privé afsluit, is de premie aftrekbaar via uw aangifte IB.
Het gederfde inkomen kunt u eventueel compenseren door extra salaris uit te keren of dividend. Uitkeringen vanuit AOV verzekeringen zijn belast. Heel belangrijk is dat bij een eventueel faillissement van uw B.V. de inkomensvoorziening gehandhaafd blijft wanneer u deze privé heeft afgesloten.

Execution Only:

Wanneer u een AOV wenst af te sluiten zonder het volledige adviestraject te doorlopen, dan kunnen wij een verzekering aanbieden op basis van execution only. Dit betekent dat wij u alleen ondersteunen bij het offreren, afsluiten en de nazorg. U maakt zelf de keuze welke AOV het beste past bij uw situatie zonder dat wij u daar uitdrukkelijk advies over geven. De kosten bij execution only gelden alleen voor het bemiddelen en beheren van uw verzekering en zijn lager dan een volledig adviestraject.  
 
Om te beoordelen of u als potentiële verzekerde voldoende kennis en ervaring heeft om de risico’s en voorwaarden van de verzekering te begrijpen zijn wij verplicht om vooraf een kennis- en ervaringstoets in te laten vullen. Deze toets is bedoeld om ervoor te zorgen dat u een weloverwogen beslissing neemt bij het afsluiten van de verzekering en dat u bewust bent van de mogelijke consequenties en verplichtingen.
 
Wanneer u slaagt voor de kennis- en ervaringstoets dan kunnen wij u helpen om op basis van execution only een AOV af te sluiten. De uitslag van de toets is niet bindend. Dat betekent dat u, wanneer u niet slaagt voor de toets, wellicht beter het volledige adviestraject kan volgen bij het afsluiten van een AOV.

Bent u geïnteresseerd in een arbeidsongeschiktheidsverzekering en wilt u weten of u op basis van execution only een verzekering kan afsluiten? Vult u dan het Voorblad AOV met uw gegevens in en maak de Kennis- en Ervaringstoets.

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op en laat u adviseren!

 

 

Cookie instellingen