Pensioen

Voor de meeste mensen geldt, dat zij recht krijgen op AOW zodra zij de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Overigens zijn er wel spelregels met betrekking tot de duur dat men in Nederland heeft gewoond en/of gewerkt.

Hoeveel bedraagt de AOW-uitkering?
 •  Voor alleenstaanden is het AOW-pensioen ca. 70% van het netto minimumloon 
 • Alleenstaanden met kinderen onder de 18 jaar ontvangen een toeslag waardoor hun AOW-pensioen op 90% terecht zal komen   
 • En gehuwden of samenwonenden ontvangen ieder 50% van het minimumloon
ZZP

Als zzp'er (zelfstandige zonder personeel) heeft u geen werkgever die automatisch een pensioenregeling voor u opzet. Het is echter belangrijk om zelf actie te ondernemen om pensioen op te bouwen en financiële zekerheid voor de toekomst te creëren. Om toch een aanvulling te krijgen op de AOW-uitkering zijn er enkele manieren waarop u als zzp'er pensioen kan opbouwen:

 1. Lijfrenteverzekering: U kunt ervoor kiezen om een lijfrenteverzekering af te sluiten. Dit is een individuele verzekering waarmee u periodiek premies betaalt. Op lange termijn bouwt u een potentiële uitkering op die u kunt ontvangen als aanvulling op de AOW-uitkering.

 2. Banksparen: Een alternatief voor een lijfrenteverzekering is banksparen. Hierbij stort u periodiek geld op een geblokkeerde bankrekening. Dit bedrag wordt opgebouwd met belastingvoordelen en kan op een later tijdstip worden uitgekeerd als pensioen.

 3. Pensioenbeleggen: Zzp'ers kunnen er ook voor kiezen om pensioen op te bouwen door te beleggen in bijvoorbeeld individuele beleggingsrekeningen of beleggingsfondsen. Het beleggingsrendement kan bijdragen aan het opbouwen van een pensioenkapitaal, maar er zijn ook risico's aan verbonden.

 4. ZZP-pensioenregeling: In Nederland is er ook een speciale pensioenregeling voor zzp'ers, genaamd het ZZP-pensioen. Dit is een collectieve pensioenregeling specifiek ontworpen voor zelfstandige ondernemers. Het biedt flexibiliteit en keuzemogelijkheden bij het opbouwen van een pensioenkapitaal.

 5. Fiscale oudedagsreserve (FOR): Als zzp'er kunt u gebruikmaken van de fiscale oudedagsreserve. Dit stelt u in staat om een deel van de winst te reserveren voor uw oudedagsvoorziening. Het bedrag dat u reserveert, wordt fiscaal uitgesteld en kan later worden aangewend als pensioeninkomen.

DGA

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft u een unieke positie binnen de pensioenwereld. Als DGA fungeert u vaak zowel als werknemer als ondernemer. Vanuit deze positie kunnen er verschillende vormen van beloning zijn, zoals salaris als werknemer en dividend als aandeelhouder. Bovendien gelden er voor de DGA vaak bijzondere bonussen in de vorm van tantièmes. Een pensioenspecialist kan u bijstaan bij het opzetten van een solide pensioenregeling, want u kunt als DGA'er op de volgende manieren uw pensioen regelen:

 1. Pensioen in eigen beheer (PEB): Voorheen konden DGA's pensioen opbouwen in eigen beheer binnen de besloten vennootschap (BV). Dit hield in dat de BV de pensioenverplichting op de balans opnam en premies betaalde. Echter, sinds 1 juli 2017 is het opbouwen van pensioen in eigen beheer niet langer mogelijk. Bestaande opgebouwde pensioenverplichtingen kunnen worden afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting (ODV) of extern verzekerd pensioen.

 2. Oudedagsverplichting (ODV): Als uw pensioen in eigen beheer heeft afgekocht of heeft omgezet, kan er een oudedagsverplichting (ODV) ontstaan. Dit is een schuld van de BV aan de DGA die jaarlijks wordt uitgekeerd als pensioen. Het bedrag van de ODV wordt jaarlijks aangepast met een rentefactor. De uitkeringen van de ODV beginnen op de pensioengerechtigde leeftijd en worden belast in box 1 van de inkomstenbelasting.

 3. Extern verzekerd pensioen: Als DGA kunt u ervoor kiezen om een pensioenverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Hiermee bouwt u pensioen op buiten de BV. De premies worden betaald door de BV en zijn aftrekbaar als kosten. De uitkeringen worden belast als inkomen bij de DGA.

 4. Lijfrente: Een DGA kan ook pensioen opbouwen via een lijfrentevoorziening. Dit kan een lijfrenteverzekering of een bancaire lijfrenterekening zijn. De premies of stortingen in een lijfrenteverzekering zijn aftrekbaar van de belastingen, waardoor u fiscaal voordeel heeft. De uitkeringen van de lijfrente worden belast als inkomen bij de DGA.

Minder lasten

Door middel van bovenstaande opties kunt u zorgen voor extra inkomen. Maar u zou er ook voor kunnen kiezen tegen die tijd minder lasten te hebben. Daarbij kunt u denken aan een eigen huis waarvan de hypotheek is afgelost tegen de tijd dat u met pensioen bent. Het is erg adviesgevoelige materie. Temeer daar de fiscus veel goed vindt, maar wel over uw schouder blijft meekijken. Inzicht krijgen is dan ook van groot belang. En daar gaan wij u graag aan helpen. Het is ons vak.

Wanneer u wilt, kunt u direct een afspraak met ons maken. Bij ons op kantoor of bij u thuis. Net wat u het beste uitkomt. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op en laat u adviseren!

Cookie instellingen