Auto

Wanneer u deelneemt aan het verkeer is er risico op schade. Deze schade kan leiden tot hoge kosten. Het is dan fijn om te weten dat u goed verzekerd bent. De Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) verplicht iedereen die een motorrijtuig bezit een WAM-verzekering af te sluiten. Naast de verplichte WA-dekking kunt u ook kiezen voor een Beperkt Casco dekking of een Volledig Casco dekking. De verschillen van deze dekkingen staan hieronder beschreven.

 

Dekkingen:                                                                                                                                                                                                      

In het verkeer in Nederland komt elk jaar een groot aantal ongelukken voor. Daarom is het belangrijk om goed verzekerd de weg op te gaan. Van der Laan Assuradeuren B.V. biedt u 3 basisverzekeringen aan: WA, WA + Beperkt Casco en WA + Volledig Casco. In de tabel hieronder staat wat er wel en niet gedekt is bij de desbetreffende dekking.

 

Oorzaak schade

WA

WA + Beperkt Casco

WA + Volledig Casco

Schade aan derden

 

 

 

Brand, explosie en blikseminslag

 

 

 

Diefstal of inbraak

 

 

 

Ruitbreuk of ruitschade

 

 

 

Aanrijding met dieren

 

 

 

Storm en ander natuurgeweld

 

 

 

Aanrijdingen, slippen en te water raken

 

 

 

Ander van buitenkomend onheil

 

 

 

 
Aanvullende dekkingen:

Naast de drie basisverzekeringen kunt u voor de volgende aanvullende dekkingen kiezen.

 • Ongevallen inzittenden: dit dekt de financiële gevolgen van een ongeval voor uzelf of uw passagiers bij overlijden of blijvende invaliditeit.
 • Schade inzittenden: dit vergoedt alle aantoonbare kosten van daadwerkelijk geleden schade voor de bestuurder en passagiers, zoals medische kosten, inkomensverlies, aanpassingen in uw woning en smartengeld. Ook schade aan bagage is gedekt.
 • No-claim beschermer: deze verzekering voorkomt dat uw no-claim korting omlaag gaat na één schuldschade per kalenderjaar. U ondervindt geen gevolgen aan de premie, maar krijgt wel terugval in schadevrije jaren.
 • Verhaalsrechtsbijstandverzekering: hiermee heeft u recht op juridische hulp om schade aan uw auto of letselschade te verhalen op de veroorzaker.
 • Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen: hiermee krijgt u deskundige rechtshulp om conflicten op te lossen waarmee u te maken kunt krijgen als u een auto bezit, zoals conflicten over aan- of verkoop, onderhoud, reparatie, verhaalschade en strafzaken.
Wat is er niet verzekerd:

Er zijn een aantal situaties die niet binnen de dekking van onze autoverzekering vallen. Wij hebben een aantal situaties opgesomd.

Uitgesloten van de WA dekking is onder andere:

 • Schade aan uw eigen auto.
 • Verwondingen aan uzelf als bestuurder (een inzittendenverzekering biedt hiervoor wél dekking).
 • Schade aan zaken die vervoerd worden met het motorrijtuig.

Uitgesloten van de Beperkt en Volledig Casco dekking is onder andere:

 • Schade ontstaan aan het motorrijtuig als de bestuurder onder invloed van verdovende middelen verkeerde.
 • Schade door kosten inzake herstel van technische gebreken.
 • Schade als gevolg van het niet kunnen gebruiken van het motorrijtuig.

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op en laat u adviseren!

Cookie instellingen