Leven

U kunt een levensverzekering afsluiten om verschillende redenen. Bijvoorbeeld voor een schuldaflossing van de hypotheek, verzorging van nabestaanden garanderen, een inkomen voor de oude dag garanderen of om te sparen voor lasten in de toekomst. 

Soorten levensverzekeringen:

Er zijn verschillende soorten levensverzekering zoals een kapitaalverzekeringen en lijfrenteverzekeringen. Bij een kapitaalverzekering ontvangt u een eenmalige uitkering en bij de renteverzekering ontvangt u de uitkering in termijnen. Daarnaast kunt u een lijfrenteverzekering afsluiten ter aanvulling van uw pensioen.

  • Kapitaalverzekering bij leven: Uitkering wanneer u op de afgesproken datum in leven bent. 
  • Kapitaalverzekering bij overlijden (overlijdensrisicoverzekering):
  1. Tijdelijk bij overlijden: uitkering wanneer u komt te overlijden voor een bepaalde overeengekomen datum.
  2. Levenslang bij overlijden: uitkering van de verzekering wanneer de verzekerde komt te overlijden (ongeacht de leeftijd).
  3. Risicokapitaalverzekering op vaste termijn: Uitkering op een vaste datum die op voorhand is afgesproken.
  • Kapitaalverzekering bij leven en bij overlijden: Deze verzekering biedt een uitkering op de vooraf overeengekomen einddatum indien de verzekerde op dat moment in leven is. Daarnaast voorziet de verzekering in een uitkering bij overlijden van de verzekerde. Het specifieke tijdstip van de uitkering hangt af van de afspraken die zijn gemaakt. Net zoals bij overlijdensrisicoverzekeringen wordt er meestal direct een uitkering gedaan bij overlijden. Er bestaat ook de optie voor een verzekering met een vastgestelde looptijd. Bij een kapitaalverzekering bij leven en overlijden met een vastgestelde looptijd wordt de uitkering altijd gedaan op de afgesproken datum. Vanaf het moment van overlijden van de verzekerde is er geen premie meer verschuldigd, net zoals bij andere gevallen.
  • Uitgestelde lijfrenteverzekering: Uitkering van de betaalde premies wordt periodiek uitgekeerd indien verzekerde op einddatum nog in leven is.
  • Direct ingaande lijfrenteverzekering: De eenmalige betaalde koopsom resulteert in periodieke uitkeringen. Deze periodieke uitkeringen kunnen ofwel na een vooraf bepaalde periode eindigen (bijvoorbeeld na 10 jaar) of doorlopen tot het overlijden van de verzekerde. Direct ingaande lijfrenteverzekeringen kunnen uitsluitend worden afgesloten via een koopsompolis. Dit houdt in dat het volledige bedrag in één keer betaald moet worden, in tegenstelling tot periodieke premiebetalingen.
  • Erfrenteverzekering: Uitkering bij het overlijden van de verzekerde. Periodieke uitkering die zorgt voor de voorziening van de nabestaanden.
Aan hypotheek verpanden:

Bij de kapitaalverzekering bij overlijden (overlijdensrisicoverzekering) en kapitaalverzekering bij leven en overlijden kan de uitkering worden verstrekt aan de hypotheekverstrekker. Dit om de hypotheek (deels) in te lossen.

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op en laat u adviseren!

Cookie instellingen