Motor

Er bestaat niet één soort motorrijder. Er zijn net zoveel verschillende motoren als verschillende type motorrijders. Van der Laan Assuradeuren B.V. biedt u hier dan ook de mogelijkheid om uw eigen motorverzekering samen te stellen. U kiest de dekking die bij u past en betaalt alleen voor de zaken die u wilt verzekeren. Als motorbezitter bent u verplicht om minimaal een WA-dekking af te sluiten. Wilt u uw motor uitgebreider verzekeren dan is dat mogelijk met onze WA Beperkt Casco dekking of WA Volledig Casco dekking. Voor extra zekerheden kunt u bij ons aanvullend een schade opzittendenverzekering, een ongevallen opzittendenverzekering of een verhaalsrechtsbijstand afsluiten. Ook is het mogelijk om uw helm en motorkleding extra mee te verzekeren.

Dekkingen:

Om goed verzekerd de weg op te gaan kunt u kiezen uit drie basisverzekeringen. U kunt deze dekkingen afsluiten voor verschillende periodes:

 1. Het gehele jaar
 2. Jaar met een winterstop 
 3. Voor de zomerperiode.
 

Oorzaak schade

WA

WA + Beperkt Casco

WA + Volledig Casco

Schade aan derden

 

 

 

Brand, explosie en blikseminslag

 

 

 

Diefstal of inbraak

 

 

 

Ruitbreuk of ruitschade

 

 

 

Aanrijding met dieren

 

 

 

Storm en ander natuurgeweld

 

 

 

Aanrijdingen, slippen en te water raken

 

 

 

Ander van buitenkomend onheil

 

 

 

 

Aanvullende dekkingen:
 • Ongevallen inzittenden: dit dekt de financiële gevolgen van een ongeval voor uzelf of uw passagiers bij overlijden of blijvende invaliditeit.
 • Schade inzittenden: dit vergoedt alle aantoonbare kosten van daadwerkelijk geleden schade voor de bestuurder en passagiers, zoals medische kosten, inkomensverlies, aanpassingen in uw woning en smartengeld. Ook schade aan bagage is gedekt.
 • No-claim beschermer: deze dekking voorkomt dat uw no-claim korting omlaag gaat na één schuldschade per kalenderjaar. U ondervindt geen gevolgen aan de premie, maar krijgt wel terugval in schadevrije jaren.
 • Verhaalsrechtsbijstandverzekering: hiermee heeft u recht op juridische hulp om schade aan uw auto of letselschade te verhalen op de veroorzaker.
 • Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen: hiermee krijgt u deskundige rechtshulp om conflicten op te lossen waarmee u te maken kunt krijgen als u een motor bezit, zoals conflicten over aan- of verkoop, onderhoud, reparatie, verhaalschade en strafzaken.
 • Helm, kleding en schoenen: u kunt ervoor kiezen om uw helm, kleding en schoenen mee te verzekeren.
 • Woonplaatsservice: met deze service heeft u recht op hulp in uw eigen woonplaats als u pech krijgt met uw motor of scooter (m.u.v. klassiekers). Bovendien heeft u met een motorverzekering recht op hulpverlening in Nederland en Europa.
Wat is er niet verzekerd:

Er zijn een aantal situaties die niet binnen de dekking van een motorverzekering vallen. Wij hebben een aantal situaties opgesomd.

Uitgesloten van de WA-dekking is onder andere:

 • Schade aan de motor zelf.
 • Verwondingen aan uzelf als bestuurder (een opzittendenverzekering biedt hiervoor wel dekking).
 • Schade veroorzaakt door opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld.
 • Schade veroorzaakt tijdens het oefenen of meedoen aan snelheidswedstrijden.

Uitgesloten van de Beperkt Casco en Volledig Casco dekking is onder andere:

 • Schade door het niet kunnen gebruiken, slijtage en waardevermindering van de motor.
 • Diefstal of poging daartoe buiten een afgesloten ruimte als de motor niet naast het door de fabrikant aangebrachte standaardslot, met een goedgekeurd ART-motorslot was afgesloten.

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op en laat u adviseren!

Cookie instellingen