Oldtimer

U bent uiteraard zuinig op uw oldtimer en wilt deze goed verzekeren. Dat kan met een oldtimerverzekering. Als u de oldtimer uitsluitend recreatief en/of hobbymatig gebruikt, dan komt deze in aanmerking voor de oldtimerverzekering. Hieronder staan de voorwaarden om uw oldtimer te kunnen verzekeren:

 • Uw voertuig moet ouder zijn dan 20 jaar.
 • U rijdt maximaal 10.000 kilometer per jaar met het desbetreffende voertuig.
 • Voor dagelijks gebruik heeft u een ander voertuig.
Dekkingen:

Wij bieden een oldtimerverzekering op maat, volledig samengesteld naar uw wensen. U kunt kiezen uit drie basisdekkingen. Deze dekkingen kunt u afsluiten voor verschillende periodes:

 1. Voor het gehele jaar
 2. Jaar met winterstop 
 3. Voor de zomerperiode.

Oorzaak schade

WA

WA + Beperkt Casco

WA + Volledig Casco

Schade aan derden

 

 

 

Brand, explosie en blikseminslag

 

 

 

Diefstal of inbraak

 

 

 

Ruitbreuk of ruitschade

 

 

 

Aanrijding met dieren

 

 

 

Storm en ander natuurgeweld

 

 

 

Aanrijdingen, slippen en te water raken

 

 

 

Anders van buitenkomend onheil

 

 

 

 

Aanvullende dekkingen:
 • Ongevallen inzittenden: dit dekt de financiële gevolgen van een ongeval voor uzelf of uw passagiers bij overlijden of blijvende invaliditeit.
 • Schade inzittenden: dit vergoedt alle aantoonbare kosten van daadwerkelijk geleden schade voor de bestuurder en passagiers, zoals medische kosten, inkomensverlies, aanpassingen in uw woning en smartengeld. Ook schade aan bagage is gedekt.
 • No-claim beschermer: deze verzekering voorkomt dat uw no-claim korting omlaag gaat na één schuldschade per kalenderjaar. U ondervindt geen gevolgen aan de premie, maar krijgt wel terugval in schadevrije jaren.
 • Verhaalsrechtsbijstandverzekering: hiermee heeft u recht op juridische hulp om schade aan uw auto of letselschade te verhalen op de veroorzaker.
 • Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen: hiermee krijgt u deskundige rechtshulp om conflicten op te lossen waarmee u te maken kunt krijgen als u een auto bezit, zoals conflicten over aan- of verkoop, onderhoud, reparatie, verhaalschade en strafzaken.
Wat is er niet verzekerd:

Er zijn een aantal situaties die niet binnen de dekking van onze oldtimerverzekering vallen. Wij hebben een aantal situaties opgesomd.

Uitgesloten van de WA-dekking is onder andere schade:

 • Terwijl de oldtimer wordt gebruik voor verhuur, beroeps koeriersdiensten of betaald personenvervoer.
 • Veroorzaakt bij het deelnemen aan of oefenen voor snelheidsritten of –wedstrijden.
 • Veroorzaakt door een bestuurder die niet gemachtigd is gebruik te maken van de klassieker.
 • Door verwondingen aan uzelf als bestuurder (een inzittendenverzekering biedt hiervoor wél dekking).

 Uitgesloten van de Beperkt  en de Volledig Casco dekking is onder andere schade:

 • Schade ontstaan aan het motorrijtuig als de bestuurder onder invloed van verdovende middelen verkeerde.
 • Schade door kosten inzake herstel van technische gebreken.
 • Schade als gevolg van het niet kunnen gebruiken van het motorrijtuig.

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op en laat u adviseren!

Cookie instellingen