Scooters

Ook voor een verzekering voor uw bromfiets, snorfiets, brommobiel en invalidewagen kunt u bij Van der Laan Assuradeuren B.V. terecht. 

Dekkingen:
  • Wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd overeenkomstig de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM) tot een verzekerd bedrag van € 2.500.000 voor materiële schade en € 5.000.000 voor letselschade per gebeurtenis dan wel een hoger bedrag. 
  • Diefstal en een poging daartoe m.b.t. uw voertuig kunt u aanvullend meeverzekeren. Ook schade door brand en storm is bij deze dekking meeverzekerd.
  • Een andere aanvullende dekking is schade door aanrijding, vallen, vandalisme, brand en storm.
Iedere hierboven genoemde dekking is uit te breiden met:
  • Verhaalsbijstandverzekering: deze verzekering biedt bijstand bij het verhalen van materiële schade die verzekerde door een ongeval met de bromfiets heeft opgelopen
  • Ongevallenverzekering voor opzittenden: per opzittende (maximaal twee) wordt na een ongeval met de verzekerde bromfiets een bedrag uitgekeerd bij overlijden en invaliditeit.
Wat is er niet verzekerd:

Er zijn een aantal situaties die niet binnen de dekking van onze motorverzekering vallen. Wij hebben een aantal situaties opgesomd.

Uitgesloten van de WA-dekking is onder andere:

  • Schade aan de bromfiets zelf.
  • Verwondingen aan uzelf als bestuurder (een ongevallenverzekering biedt hiervoor wel dekking).
  • Schade veroorzaakt door opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld.
  • Schade veroorzaakt tijdens het oefenen of meedoen aan snelheidswedstrijden.

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op en laat u adviseren!

Cookie instellingen