ANW

In Nederland is vrijwel iedere inwoner verzekerd voor de Algemene nabestaandenwet. Deze wet geeft nabestaanden onder (strenge) voorwaarden een basisuitkering. 

De partner heeft namelijk alleen recht op een Anw-uitkering van de overheid als hij of zij nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt en aan een van de volgende twee eisen voldoet:

  1. Hij/zij zorgt voor een kind onder de 18 jaar, of:
  2. Hij/zij is voor 45 procent of meer arbeidsongeschikt.

In de praktijk komen weinig nabestaanden voor een dergelijke uitkering in aanmerking. In 90% van de gevallen is er geen recht op een uitkering of slechts sprake van een kleine nabestaandenuitkering. Dan onstaat er een zogenoemd ANW- hiaat.

Op de website van de Rijksoverheid leest u in welke gevallen u recht heeft op een uitkering en de hoogte daarvan vanuit de nabestaandenwet.   

Als een werknemer overlijdt heeft dat vaak ingrijpende gevolgen voor de nabestaanden. Het inkomensverlies kan dan best groot zijn. Dit komt door het zogenoemde ANW- hiaat.
 
Het Anw-pensioen ook wel ANW- hiaatverzekering genoemd vangt dit inkomensverlies op en is een goede secundaire arbeidsvoorwaarde voor je personeel.
 
Met de Anw-hiaatverzekering ontvangt de partner van uw overleden werknemer direct een maandelijkse uitkering. Ongeacht zijn inkomen of eventuele wettelijke Anw-uitkering.  De uitkering loopt door totdat de partner de AOW-leeftijd bereikt (ook als de AOW-leeftijd in de toekomst verder stijgt met de levensverwachting). U kunt deze verzekering ook afsluiten als u maar één werknemer in dienst heeft. Het maximumbedrag is € 20.411,- per jaar in 2023.
 
Het is altijd goed om te (laten) controleren of een nabestaandenregeling voor uw medewerkers is opgenomen in de pensioenregeling. Als er sprake is van een nabestaandenpensioen, dan is deze lang niet altijd toerijkend.
 
Wilt u advies of een offerte, neem dan contact op!
 
 
 
Cookie instellingen