Collectieve ongevallen

Een collectieve ongevallenverzekering is bedoeld om financiële bescherming te bieden in het geval van een ongeval dat resulteert in letsel, invaliditeit, of overlijden van een van uw werknemers.

Het nut van een collectieve ongevallenverzekering is dat het de verzekerden en hun nabestaanden financiële ondersteuning biedt bij ongevallen en de gevolgen daarvan. Hier zijn enkele belangrijke aspecten en voordelen van een collectieve ongevallenverzekering:

  1. Uitkering bij overlijden: In het geval van overlijden als gevolg van een ongeval, voorziet de verzekering in een uitkering aan de nabestaanden van de verzekerde. Deze uitkering kan helpen om de kosten van een begrafenis of crematie te dekken, evenals het bieden van financiële steun aan de achtergebleven familieleden.

  2. Uitkering bij blijvende invaliditeit: Als een verzekerde blijvend invalide raakt als gevolg van een ongeval, keert de verzekering een uitkering uit. Deze uitkering kan worden gebruikt om de medische kosten te dekken, aanpassingen in huis of vervoer te financieren en te voorzien in het levensonderhoud van de verzekerde.

  3. Medische kosten: Een collectieve ongevallenverzekering kan ook medische kosten dekken die voortvloeien uit een ongeval, zoals ziekenhuisopname, operaties, revalidatie en medicatie. Dit kan helpen om de financiële lasten te verminderen die gepaard gaan met de behandeling en het herstel na een ongeval.

  4. Wereldwijde dekking: Een collectieve ongevallenverzekering biedt vaak wereldwijde dekking, wat betekent dat verzekerden overal ter wereld beschermd zijn tegen ongevallen. Dit is vooral handig voor personen die regelmatig reizen voor werk of plezier.

U kunt een collectieve ongevallenverzekering in verschillende vormen afsluiten, waarbij u kunt kiezen uit de soort uitkering, hoogte van de verzekerde som, soort dekking en de dekkingsgrondslag. 

Bent u geïnteresseerd in het afsluiten van een collectieve ongevallenverzekering? Vraag ons naar de mogelijkheden.

Cookie instellingen