WSV

De Werknemersschadeverzekering (WSV) verzekert werknemers tegen allerlei vormen van ongevallen die werkgerelateerd zijn. Aansprakelijkheid speelt daarbij geen rol meer. De zorgplicht van de werkgever om een behoorlijke verzekering af te sluiten daar en tegen wel. De voordelen van een WSV:

  • De WSV biedt dekking als er sprake is van een werkgerelateerd ongeval.
  • De WSV vergoedt (tot de verzekerde bedragen) de geleden aantoonbare personen- en zaakschade en geen vooraf vastgestelde som conform de Gliedertaxe.
  • Bij de WSV hoeft aansprakelijkheid niet te worden aangetoond voor een uitkering onder de verzekering.
  • De WSV overlapt niet met de standaard AVB. Er kan dubbele dekking zijn met andere onvolledige verzekeringsproducten, die zijn dan overbodig zoals de WEGAM en de WEGAS.
  • De WSV voldoet aan de aanwijzingen die de Hoge Raad geeft om zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering als juiste invulling van ‘goed werkgeverschap’.
  • De WSV geldt voor situaties die direct of indirect verband houden met de werkzaamheden zodat de werkgever zich niet steeds hoeft af te vragen of een ongeval tijdens een bedrijfsreis of andere activiteit wel specifiek verzekerd is.

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op en laat u adviseren!

Cookie instellingen