Aansprakelijkheid

Als ondernemer loopt u risico dat uw bedrijf in aanraking komt met schade. Dit kan binnen het bedrijf zijn, maar ook buiten het bedrijf. Het kan voorkomen dat er een kop koffie over de laptop van de klant heen gaat, maar het kan ook om grotere risico's gaan die eventueel tot faillissement kunnen leiden. 

 

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB):

Het kan voorkomen dat u, een van uw medewerkers of uw producten schade veroorzaken bij anderen. Hier kunt u als bedrijf aansprakelijk voor worden gesteld. Dit leidt tot het gevolg dat uw bedrijf moet opdraaien voor de kosten voor schade aan bezittingen van anderen, maar denk hierbij ook aan letsel wat iemand kan oplopen. Aansprakelijkheid is een ingewikkelde materie en er zijn vaak meerdere partijen bij betrokken waardoor een verzekering in veel gevallen maatwerk is. Van der Laan Assuradeuren B.V. heeft op dit gebied veel ervaring en deskundigheid en begeleidt u naar een passende aansprakelijkheidsverzekering.

 

Beroepsaansprakelijkheid (BAV):

Soms is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wettelijk verplicht, bijvoorbeeld als u advocaat bent, maar het kan ook zijn dat uw brancheorganisatie of opdrachtgever dit van u eist. Is de verzekering voor u niet verplicht? Dan kan het nog steeds verstandig zijn om deze af te sluiten. Deze verzekering dekt de financiële schade die veroorzaakt is door een beroepsfout van u of een medewerker bij adviserend werk. Bijvoorbeeld een makelaar die vergeet om ontbindende voorwaarden op te nemen in het koopcontract, een berekeningsfout van een architect of een verkeerd advies van een advocaat. Ook voor andere beroepen, zoals verpleegkundige, ICT’er, arts, notaris, jurist of mediator is deze verzekering onmisbaar. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering via Van der Laan Assuradeuren B.V. bent u goed verzekerd voor de gevolgen van beroepsfouten.

 

Aansprakelijkheidsverzekering Onroerend Goed:

Naast de reguliere bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kunt u ook een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor het onroerend goed dat u verhuurt. Een aansprakelijkheidsverzekering onroerend goed is een specifieke vorm van aansprakelijkheidsverzekering die bedoeld is om eigenaren of beheerders van onroerend goed te beschermen tegen aansprakelijkheidsclaims die voortvloeien uit schade aan derden of letsel op het terrein van het onroerend goed. Deze verzekering biedt dekking voor juridische kosten en schadevergoedingen in het geval dat het onroerend goed verantwoordelijk wordt gehouden voor schade aan eigendommen of letsel aan personen.

 

Bestuurdersaansprakelijkheid:

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die bestuurders en leidinggevenden van een bedrijf, vereniging of stichting beschermt tegen aansprakelijkheidsclaims die voortvloeien uit hun bestuurs- of leiderschapsfunctie. Het is bedoeld om individuen te beschermen tegen persoonlijke financiële verliezen als gevolg van aansprakelijkheid voor vermeende fouten, nalatigheid, verkeerd bestuur of andere wettelijke overtredingen in de uitoefening van hun functie.

 

WEGAM en WEGAS:

Met de WEGAM (werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen) bent u als werkgever verzekerd tegen aansprakelijkheidsclaims die voortvloeien uit schade die wordt veroorzaakt door motorrijtuigen die eigendom zijn van of worden gebruikt binnen de context van de werkgever. De WEGAM limiteert zich, zoals de naam zich al doet voorkomen, tot de aansprakelijkheid voor schades met motorrijtuigen.

Een WEGAS (werkgeversaansprakelijkheidsverzekering) is een uitgebreidere variant die dekking biedt voor aansprakelijkheidsclaims die voortvloeien uit letsel of schade die werknemers kunnen oplopen tijdens hun werkzaamheden. Het is een belangrijke verzekering voor werkgevers om zich te beschermen tegen financiële gevolgen als gevolg van arbeidsgerelateerde ongevallen of ziekten.

De Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering (Wegas) biedt doorgaans dekking voor bedrijfsongevallen, beroepsziekten en werknemersschadevergoedingen waar u als werkgever voor aansprakelijkheid kunt worden gesteld.

Indien u zich nog beter wenst te verzekeren voor werkgeversaansprakelijkheid dan kunt u overwegen om een werknemersschadeverzekering (WSV) af te sluiten. Meer informatie over een WSV leest u hier.

WEGAS XL:

Een van de mogelijke opties voor een WEGAS verzekering is de WEGAS XL, dit is een uitstekende verzekering voor werkgevers die zich willen verzekeren voor schades die hun werknemers kunnen oplopen, maar ook voor schades die tijdens bedrijfsactiviteiten aangericht kunnen worden door werknemers. 

Met de premium dekking voldoet u aan de eisen voor 'goed werkgeverschap' volgens de wettelijke bepalingen.

 

WEGAS XL Primair

WEGAS XL Prima

WEGAS XL Premium

Dekt schade die een werkgever volgens de wet moet vergoeden aan zijn werknemers wanneer zij schade oplopen tijdens het besturen van een motorrijtuig op het moment dat zij aan het werk zijn.

Dekt schade die een werkgever volgens de wet moet vergoeden aan zijn werknemers wanneer zij schade oplopen tijdens deelname aan het verkeer, ongeacht hoe zij aan het verkeer deelnemen. Wel moet het ongeval plaatsvinden op het moment dat zij werkzaamheden aan het uitvoeren zijn. Ook wordt er dekking geboden voor schade die ontstaat tijdens woon-werkverkeer met de Prima dekking.

Dekt schade, zelfs zonder dat een werkgever hiervoor aansprakelijk hoeft te zijn van werknemers tijdens activiteiten die met hun werk te maken hebben of met hun woon-werkverkeer. Daarnaast heeft de Premium dekking een schadeverzekering voor inzittenden voor alle motorfietsen, personen-, bestel-, en vrachtauto’s en voor niet-verhuurd of uitgeleend land-/werkmaterieel wat eigendom van de werkgever is. Daarnaast heeft de Premium dekking een ongevallen dekking die 24 uur per dag geldt en voorziet van een extra uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden.

 

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op en laat u adviseren!

Cookie instellingen